×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۱۹ آذر - ۱۳۹۷  

گرمسیر

من یکی اهل هنر از خاک پاک گرمسیرم /
از تبار بابکم از دودمان اردشیرم 

بهمن جادویه ای دارم، یکی مانند نادر /
دشمن اقوام تازی از صغیرش تا کبیرم 


مادرم تهمینه و گرد آفرید ماه منظر /
همره یعقوب لیث و زیر فرمان هجیرم 

از نژاد آریایی حامی عشق و نشاطم /
می زنم بر سینه ی هر اهرمن برنده تیرم 

پهلوانم رستم و اسفندیار و شخص قارن /
از طرفداران بهرام و پشوتن با زریرم 

آریایی هستم و از حامیان علم و دانش /
در ره علم و خرد من آدمی روشن ضمیرم 

دوستدار کورش و از دوده ی نو شیروانم /
من رهایی بخش هر درمانده و شخص اسیرم 

از خشایارم ،زنم شلاق بر بحر خروشان /
همچو اجدادم میان کشور ایران دلیرم 

خم نسازم زیر بار محنت و غم پشت خود را /
جنگ من با جهل و نادانی بود هر چند پیرم 

کاوه ی آهنگری دارم نمی ترسم ز دشمن /
بر سر هر دشمنی جاری بود بانگ نفیرم 

تخت جمشیدم سر افراز است در دور و زمانه /
قبله گاه من بود آنجا نماز عشق گیرم 

کل ایران شهر من باشد برایم افتخاری /
ملتی دشمن شکن دارد همین مام شهیرم 

در ره اندیشه ی رازی و خیام بزرگم /
ضد تبعیض نژادی حامی حق فقیرم 

با خرافات و ستم بیگانه ام ،سازش ندارم /
چون اشو زرتشت باشد رهنمای و هم سفیرم 

پیرو شهنامه و از حامیان پیر طوسم /
جیره خوار ابن سینا آریو برزن وزیرم 

تا خرد باشد در این ایران زمین من زنده هستم /
تا چنین فرهنگ پویا میدرخشد من نمیرم 

دین من عشق است و شادی و نشاط و مهرورزی /
در ره آزادیم هر چند بینی سر به زیرم 

می ستایم کار فیروز نهاوندی به دوران /
آسیابش مانده سالم در دل و روح شریرم 

من ز نسل آن وزیر با خرد بوذرجمهرم /
دشمن سوسمار خور اقوام تازی تا حمیرم 

من ابومسلم نیّم که کشوری بخشم به تازی /
دشمن عباسیان بیزار از نیرنگ و قیرم 

کشوری دارم عزیز و مردمی دارای دانش /
صد چو کورش بوده در این خاک پهناور امیرم 

از تبار بیژنم ویرانگر افراسیابم /
پهلوانانی دلاور من از این نسل خطیرم 

نازنین باور مکن که این چنین ساکت بمانم /
گر چه در زیر ستم افتاده و خورد و خمیرم 

ملتی معروف دارد این دیار آریایی /
ناگهان بینی قفس پاره کند غرنده شیرم 

کافیم آزاده ای از مردم این سرزمینم /
از تبار آتشی زیر لوای تنگسیرم