×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۱۹ آذر - ۱۳۹۷  
یکشنبه های شعر و ادب دشتستان بزرگ:

بنام خدا

احمدو جونی! بُوا ! دِیت..،اَلو... جون میده

نفِسش تَنگه صِدی خِش خِش نیلون میده

دوش خُو دیده که زَنگش زدیه می گِروی!

قُرصِشه خَرده اُما فُحشِ تلیفون میده

دیت چَن ساله که زِندِه ی دیه یادش رفته

تا دلِش سَر می یِیه زحمتِ قیلون میده

وختی پُی سوزِ دلش عکسِ تونه لالا کِه

سرِ هیلوته میا ری و سیَه بون میده

جی دِمیتی که تو کِشتی و دِلِش خُشک اوی

چاسِ گرما می ریِه اُو و بیاوون میده

سِرونِی بز شِکِر و دِس تو و کَهره ی جُمُلی

شیر می دوشه و هی مُنگِه و چیپون میده

و سه چَرخَهَ ت که مثِ هیکِلِ خوش پیسیده

قول چَرخ نو و بازارِ برازگون میده

دو بُکُش دورِ تو می گرده سوارت بکُنه

چیشِلِش پُرِّ اُوِه هی و تو فَرمون میده

نمی تو فکرِ چه میره که و چشمه ی چیشِش

وختی اُو تِک میکُنه بو نمِ بارون میده

تو خیالش میکُنه پَهن تِگین جُفنه و آرد

فیسِ نون خَردِنِته سی تُوِه و خون میده

تُوِه ی تَش میکُنه سیت تُوِه ترسَک بکُنه

کادی گَرمَک میکنه سی بچِه یَل نون میده

جُمعه یَل چاس هنی مثلِه نها دِیگونه

اولِ بار جدا سهمِ تونه رون میده

گفته هر گا که بچهَ م رَه برسِه نوروزه

خوش میشینه دمِ دَر جاشه و مهمون میده

زاغ دینشت و نمک دِسشه و اَفتو زَرده

سی بلا گردونِ تو نَعلِته شیطون میده

وختی ری قبله نشَسّه و دعا میخونه

ریسِریش بو علفِ تازه و ریحون میده

باله میناش سیَه صُب شو کُنارِ تو فِدَه

پهن ویمو سی گُجیکَل سِرِ رو دون میده

مثِ دَفه ی اِولی وختی که  بُنگَش دادی

روزی صد دَفه جوابِ تونه دی جون میده

کاشکه می مُردُم و ای روزِ نمی دیدُم اااااخ

 هی بُوا جَلد...اَلو! ..دیت.... اَلو جون .....


معصومه خدادادی