×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۱۹ آذر - ۱۳۹۷  
جمعه های حقوقی دشتستان بزرگ:

دشتستان بزرگ- هادی پاپری: شاید تا به حال برای شما هم این سوال مطرح شده که یک ملک و شی وقفی، چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ در این مطلب شما را با برخی از این ویژگی ها، آشنا خواهیم کرد:


۱-جاودانه بودن وقف:
مال موقوفه نقل وانتقال نمی شود و برای همیشه باقی است.
۲-مال،به محض وقف شدن دارای شخصیت حقوقی مستقل می شود.
۳-باوقف، مالکیت ملک ازصاحب آن سلب می شود.
۴-هدف ازوقف قصدخیرخواهی به دیگران است نه سودجویی وکسب منفعت.
دروقف بایدعین مال حبس شودومنافع آن تسبیل می شود.
وقف منفعت ودین امکان پذیر نیست، تاعین وجودنداشته باشد امکان وقف وجودندارد.
️مثلا کسی که طلب خود را از دیگری نمی تواند وصول کند وقف نماید یا محصول باغ را وقف کندچون عین مال باید حبس گردد.
مال وقف به محض اینکه عنوان وقف به آن اطلاق شود, به ورثه منتقل نمی شود، طلبکاران هم حق توقیف آن راندارند، زیرا با وقف، رابطه مالکیت خاتمه پیدا می کند.

واقف=مالک سابق
موقوف علیهم=منتفع
موقوفه=مال
دروقف منتفعین هیچ مالکیتی نسبت به منافع ندارند.

️وقف بصورت مدت دار امکان پذیرنیست، بلکه باید بصورت دایم باشد.

باتوجه به ماده های۳۵و۳۷ قانون مدنی چنانچه اختلافی پیدا شودکه عین یک مال (مالکیت است یا وقف) اصل بر مالکیت است.

اقسام وقف:{عام-خاص}
وقف عام: وقفی است که موقف علیهم نامحدود و غیرمحصورند.
وقف خاص: وقفی است که موقف علیهم محصوراست.

حبس و وقف:
در حق انتفاع شخص منتفع ازمالی که عین آن متعلق به غیر بود, منتفع می شد، بنابراین فرد, مالش را حبس می کند برای منتفع شدن دیگران.

در وقف موقوف علیهم از مال موقوفه منتفع می شوند, بدون اینکه مالک آن منافع شوند، پس مال موقوفه نه به مالکیت مالک در می آید نه موقوف علیهم.
ماده ۴۷قانون مدنی حبس در این ماده مشمول هر سه مورد (عقبی، رقبی و سکنی) می شود. 

در حق انتفاع حبس شاید موقت باشد, ولی در وقف باید حتما دائم باشد.


 تفاوت حبس و وقف:
1-در وقف، حبس مال، مانع انتقال آن به غیر می شود.
اما در حق انتفاع, مالک حق انتقال مال به غیر را از دست نمی دهد. باتوجه به ماده ۵۳ قانون مدنی

2-در حبس، رابطه مالکیت و مال باقی می ماند و بعد از فوت مالک به ورثه منتقل می شود.

اما در وقف این رابطه از بین نمی رود.